Diễn đàn Học tốt - HTFM
Chào mừng bạn đến với hoctot.forumvi.com - DIỄN ĐÀN HỌC TỐT
DIỄN ĐÀN HỌC TỐT thành lập với mục đích tạo một môi trường học tập để các bạn học sinh trung học  cùng nhau thảo luận, giải bài tập, tiếp thu kiến thức và học hỏi kinh nghiệm.
Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ diễn đàn ngày càng sôi nổi hơn!
Bạn có thể  ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN  để tham gia học tập với chúng tôi nhé!
Xin cảm ơn!
Diễn đàn Học tốt - HTFM

DIỄN ĐÀN HỌC TỐT thành lập với mục đích tạo một môi trường học tập để các bạn học sinh trung học cùng nhau thảo luận, giải bài tập, tiếp thu kiến thức và học hỏi kinh nghiệm.


You are not connected. Please login or register

Diễn đàn Học tốt - HTFM » KHU VỰC HỌC TẬP » TIN HỌC » Lớp 8 » ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II MÔN tin học 8

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1
 quanghai_2000

avatar
Thành viên năng động
Thành viên năng động
1/ Viết chương trình tính tổng ( sử dụng câu lệnh lặp while-do)
   S=1+1/2+1/3+………….+1/n
Với 1/n < E . Giá trị E là sai số cho trước và được nhập từ bàn phím
TL:
program tinh;
uses crt;
var
 i,n,e:integer;
 s:real;
begin
 clrscr;
 writeln(‘nhap n’);readln(n);
 writeln(‘nhap e’);readln(e);
   i:=1;
   s:=0;
   if 1/n   begin
       while i<= n do
       begin
          s:=s+1/i;
          i:=i+1;
       end;
   end;
   writeln(s:0:4);
   readln;
end;
2/ Viết chượng trình nhập vào 2 số nguyên a, b .Tìm ƯCLN của của a,b
TL:
program uocchunglonnhat;
uses crt;
var
 a,b,UCLN:integer;
begin
 clrscr;
 writeln(‘nhap a’);readln(a);
 writeln(‘nhap b’);readln(b);
 while a<>b do
    begin
       if a>b then a:=a-b
       else b:=b-a;
    end;
    UCLN:=a;
    writeln(‘ uoc chung lon nhat la ‘, UCLN);
   readln;
end;

3/ Viết chương trình nhập số tự nhiên “n” và tính tổng các ước thực sự của “n”
TL:
program uocthucsu;
uses crt;
var
 i,n,S:integer;
begin
 clrscr;
 writeln(‘nhap n’);readln(n);
 S:=0;
 for i:=1 to n div 2 do
 if n mod i =0 then
 S:=S+i;
 writeln(‘ tong ca uoc thuc su cua n la ‘,S);
 readln;
end;
4/ Tìm các số trong khoảng từ 0 đến 999 bằng tổng lập phương các chữ số ( những số này được gọi là số Amstrong )
VD:153 là số Amstrong vì 153=13 +53 +33
TL:
program  Amstrong;
uses crt;
var
a,b,c: integer;
begin
clrscr;
writeln( ‘ cac so Amstrong trong khoang tu 0-999 la’);
 for a:= 0 to 9 do
 for b:=0 to 9 do
 for c:=0 to 9 do
   if a*100 + b*10 +c = a*a*a + b*b*b + c*c*c
   then writeln(‘so ‘,a,b,c,’ la so Amstrong;’);
 readln;
end.

5/ Số hoàn hảo là số bằng tổng các ước thực sự của nó. Hãy viết chương trình tìm các số hòn hảo nhỏ hơn 1000
VD: 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3
TL:
program sohoanhao;
uses crt;
var
i,a,S:integer
begin
clrscr;
writeln(‘cac so hoan hao tu 1 den 1000 la ');
for a:=1 to 1000 do
  begin
    S:=0;
    for i:=1 to a div 2 do
    if a mod i=0 then
    S:=S+i;
    if S=a then
    writeln(a);
  end;
readln;
end

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này


Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết